Kapka Naděje

ZPĚV NADĚJE - Benefiční koncert ve prospěch fondu

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla pořádá 23. ledna 2001 Společnost pro duchovní hudbu, Hlavní město Praha, Hudební Fakulta AMU, Rotary Club Praga Caput Regni BENEFIČNÍ KONCERT ve prospěch fondu nadace

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa