Kapka Naděje

Zapojili jsme se do nového projektu, Modrý život.

Touto sbírkou podpoříte Kliniku dětské hematologie a onkologie ve FN Motol konkrétně za Vámi zaslané finanční prostředky zakoupíme profesionální čističky, které nemocným dětem velmi zkvalitní léčbu a její hladší průběh.


"Pacienti léčení pro leukemii nebo nádorové onemocnění mají velmi oslabenou obranyschopnost (imunitu). Z toho důvodu potřebují v průběhu léčby co nejčistší prostředí. Bakterie, plísně a viry, které jsou pro naše pacienty velmi nebezpečné, se v ovzduší nepohybují izolovaně, ale navázané na prachové částice, které lze zachytit čističkami vzduchu s velmi jemnými, tzv. HEPA filtry. Tyto čističky jsou výrazně dražší, než běžné čističky vzduchu pro domácnost, ale velmi účinné. Instalace čističek do pokojů nemocných dětí jim ušetří řadu nebezpečných infekčních komplikací ".

 
Primář pro hematologii
MUDr. Vladimír Komrska,CSc
 

Děkujeme, že s námi pomáháte, Vaší podpory si velice vážíme.


NF Kapka naděje

více o porjektu: 

https://www.modryzivot.cz/projekty/klinika-detske-hematologie-a-onkologie.html

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa