Kapka Naděje

Výstava Člověk pro Kapku naděje

studenti podpořili Kapku naděje V Dobrušce proběhla od 28.5. do 2.6.2007 výstava obrazů studentů (ve věkovém rozmezí 11 - 19 let) místního gymnázia, kterou  organizovaly dvě studentky: Kristýna Romová a Andrea Šrollová, za odborného dohledu profesorky výtvarné výchovy paní Švecové. Na účet Kapky naděje Gymnázium Dobruška zaslalo 3. 433,50 Kč. Výstava proběhla v krásných prostorách bývalé synagogy. Vystaveny byly  práce studentů a studentek gymnázia a některá soukromá díla studentů. Žánrově se maldí umělci nijak nevymezili, převládala malba a kresba, k vidění však byla i grafika a falešný sítotisk. Nejpopulárnějšími se staly parafráze slavných  děl (Modigliani, Dalí, Warhol) a různá výtvarná zobrazení lidského těla (většinou tužka v  kombinaci s temperou). Za příspěvek mnohokrát děkujeme a přejeme hodně dalších uměleckých úspěchů.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa