Kapka Naděje

Vendulku považuji za velice statečnou ženu........

Dana Fischerová: Jsme s mužem dobrý pár - výňatek rozhovoru.......................Podporujete nadaci Kapka naděje, kterou před deseti lety založila Vendula Svobodová. Prodávala jste například na ulici plechovky s kávou.
Kapka naděje mě tehdy oslovila a mně to připadalo zajímavé a veselé, tak jsem tam přišla i se synem, dcerou a vnukem v kočárku. Prožili jsme hezké odpoledne.
Byla jste jako prodejce úspěšná? 
Pár plechovek kávy jsem prodala. Je to příjemný pocit. Po jmenování manžela premiérem se mě novináři ptali, jestli se budu věnovat charitě. Nadaci jsem nechtěla, ale pomáhám geriatrickému centru u paní doktorky Holmerové v Ďáblicích, kde jsou lidé postižení Alzheimerovou chorobou. Když mám čas, podporuji Kapku naděje. Vendulku považuji za velice statečnou ženu. Život ji nešetřil, vážím si, že po prožitém neštěstí s Klárkou dokázala založit Kapku naděje a úspěšně ji vést.......................
 

Výňatek rozhovoru s paní Danou Fischerovou manželkou pana premiéra.


Celý článek naleznete zde: http://www.novinky.cz/zena/styl/195534-dana-fischerova-jsme-s-muzem-dobry-par.html

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa