Kapka Naděje

Rozhovor s Vendulou Auš Svobodovou – pro Max Magazín

LETOS V LÉTĚ SPOLEČNOST ČESKÁ LÉKÁRENSKÁ A.S. UMOŽNILA DÍVCE PO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ PROŽÍT KRÁSNÉ PRÁZDNINY U MOŘE. MALÁ SLEČNA SE  ÚČASTNILA TÁBORA, KTERÝ JIŽ TRADIČNĚ POŘÁDÁ ZMIŇOVANÁ SPOLEČNOST.
PŘIKLÁDÁME  PÁR  FOTOGRAFIÍ- FOTOGALERIE  
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE  
NF KAPKA NADĚJE
 

Vendulo, obligátní otázka na úvod. Jak jste strávila letošní dovolenou?
Letošní léto jsem strávila nádherně:o). Byla jsem s manželem a synem na úžasné dovolené na Rhodosu, kde jsem načerpala spoustu energie pro další období. Pochopitelně jsem také pracovala pro svůj nadační fond na přípravách nové image kampaně „Aby děti mohly zlobit“a ještě jsem stihla založit slovenskou nadaci Kvapka nadeje, která bude primárně pomáhat vybudovat novou transplantační jednotku v Bratislavě.
 
Nadační fond v ČR funguje jedenáctým rokem. Kolik finančních prostředků na léčbu dětských pacientů se podařilo za tuto dobu získat?
Za dobu působení nadačního fondu Kapka naděje se nám povedlo rozdat více než 130 000 000 korun a upevnit si pozici na českém charitativním trhu. Podle průzkumu agentury STEM o charitách jsme na prvním místě, co se týká povědomí lidí a na druhém místě, co se týká jejich důvěryhodnosti.
 
 Víme, že založení Kapky naděje předcházela osobní tragédie Vaší rodiny. Co konkrétně se podařilo s pomocí nadačního fondu  na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole změnit od doby, kdy se zde léčila Vaše dcera?
Povedlo se nám toho hodně a je za námi vidět obrovský kus práce. Nová transplantační jednotka ve FN Motol v hodnotě 40 milionů korun byla jen začátkem. Pravidelně navštěvuji FN Motol, kam stále nakupujeme potřebné přístrojové vybavení a zároveň se snažíme dětským pacientům jejich pobyt zpříjemnit v rámci psychosociálního programu Kruh naděje různými tematickými akcemi, ať již je to spojené se začátkem školního roku, s Vánocemi, nebo třeba jen tak. V současné době naše aktivity překročily brány motolské nemocnice a pomáháme více než třiceti nemocnicím v celé České republice.
 
 Co považujete na své práci za nejobtížnější? Jakým způsobem relaxujete?
V současné době vzhledem k ekonomické situaci je to asi shánění sponzorů, ale ani návštěva nemocných dětí není pro mě vždy jednoduchá,
a to hlavně po psychické stránce. Pokud mám čas relaxovat, tak se snažím své volno trávit s mou rodinou anebo sportem – ráda hraji tenis
a teď začínám i s golfem :o).
 
Kapka naděje se letos rozhodla spolupracovat s lékárnami Dr. Max. Kdy a kde vznikla tato myšlenka?
Byla to náhoda. Na služební cestě do Karviné jsem se potkala s člověkem z vedení lékáren Dr. Max, s panem Marcelem Houžvou a začali
jsme se bavit o charitě.
 
Popište našim čtenářům průběh nadcházející podzimní kampaně s mottem „Aby děti mohly zlobit“?
Děti mají svůj svět, ke kterému patří řádění, schovávání svačin, lezení po stromech a podobné rošťárny. Dětské zlobení patří ke každému
dítěti, respektive ke každému zdravému dítěti. A naší snahou je, aby co nejvíc dětí bylo zdravých a …. Aby děti mohly zlobit. Máme připravený
televizní spot, několik variant vizuálů, rádiové spoty, internetové bannery a budeme se snažit lidem ukázat, jak moc důležitá je pomoc
těm, kteří ji potřebují.
 
Co byste vzkázala našim zaměstnancům?
Nejraději to, aby si lidé k Vám do lékáren chodili jen pro vitamíny a doplňky stravy. Aby nepotřebovali žádné léky, ale to pro Vás asi
není moc dobré :o).
 
Už jste použila Dr. Max klientskou kartu založenou během rozhovoru v lékárně v Říčanech?
Určitě, byla jsem vyzvednout Kubovi léky na astma a nakoupila pro celou rodinu vitamíny.
 
Vendulo, děkuji za rozhovor a přeji, ať naši kartu používáte výhradně pro ty vitamíny a doplňky stravy!
Rozhovor vedla Silvie Schrottová. 
 
 NF KAPKA NADĚJE
 
Když se řekne Kapka naděje, tak si většina z nás představí nadační fond podporující léčbu vážně nemocných dětí, které potřebují transplantaci
kostní dřeně, nebo touto transplantací právě procházejí. Tento nadační fonde letos slaví již desáté výročí vzniku. Podpora, která v začátcích směřovala pouze na rozvoj transplantačního centra a hematologického oddělení II. dětské kliniky fakultní nemocnice Motol, se časem rozšířila i do jednotlivých regionálních nemocnic. Nadační fond  také podporuje mnohé vědecké projekty v oblasti výzkumu účinků nových léků či vzdělávání pracovníků transplantačních týmů. Je nám velkou ctí, že i Česká lékárna, a.s. začíná s podporou tohoto projektu a zapojí se do nové kampaně pod názvem „Aby děti mohly zlobit“, která startuje právě v těchto dnech. Paní Vendula Auš Svobodová kampaň představí osobně na celorepublikové poradě vedoucích lékárníků v Přerově. Do poloviny října opatříme stávající kasičky na lékárnách Dr. Max logem Nadačního fondu. Lékárny, které dosud kasičky neměly, je obdrží během listopadu. Veškeré finanční prostředky, které takto získáme, převedeme na konto nadačního fondu Kapky naděje.
„KASIČKY“ ale nejsou jedinou formou, jak může kdokoli z nás přispět i malou částkou na dobrou věc. Stejně tak je možné a zároveň jednoduché
zaslat svůj příspěvek na konto  nadačního fondu  formou dárcovské SMS. Další informace získáte na internetových stánkách www.kapkanadeje.cz. 
Děkuji všem za spolupráci a podporu tohoto projektu, Marcel Houžva. 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa