Kapka Naděje

O KAPKU LEPŠÍ - ZAPAKATEL.CZ

O kapku lepší je projekt Nadačního fondu Kapky naděje. Pomáhá dětem s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a dětem, které potřebují transplantaci kostní dřeně. Dnešní statistiky říkají, že 85 % dětí, které onemocní dětskou akutní leukémií, se podaří zachránit. Procento může být ale vyšší a způsob léčení malých pacientů šetrnější, pokud bude na samém počátku onemocnění stanovena přesnější diagnóza konkrétního typu nemoci, než je tomu dosud. Tato nová velmi přesná metodika, kterou chceme umožnit všem dětem, které u nás akutní leukémií onemocní, vyžaduje ročně investici cca 500 000 Kč. Zkusme je vybrat! V posledních letech se objevily možnosti tzv. celogenomových vyšetření. Tyto přístupy umožňují z malého množství pacientovy DNA vyšetřit plošně celý genom a odhalit tak řadu abnormalit, které jsou dosud používanými metodami neodhalitelné. Srovnání výsledků těchto vyšetření v různých stádiích vývoje leukemických buněk tak umožňuje odhalit i drobné genetické zásahy, které se podílejí na vzniku a progresi onemocnění. Přinesme tuto možnost i dětem v ČR a podchyťme tyto zákeřné nemoci včas. Ulevíme nejen samotným dětem, ale i jejich rodičům!

http://www.zapakatel.cz/cs/praha/detail/id-8403--pomahejme-detem-nejen-na-vanoce-spolu-s-kapkou


DĚKUEME VÁM ZA PODPORU.

NF KAPKA NADĚJE

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa