Kapka Naděje

Návštěva dětí v Parlamentu

Další akcí projektu Společně pro Kapku naděje se v pondělí 18. března stala návštěva dětí z hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol v poslanecké sněmovně. Další akcí projektu Společně pro Kapku naděje se v pondělí 18. března stala návštěva dětí z hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol v poslanecké sněmovně. Role průvodkyně se chopila místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková, která malé návštěvníky seznámila s chodem zákonodárného sboru, s pravidly zasedacího pořádku, ale i s otázkami týkajícími se projednávání a schvalování zákonů či hlasování.

O tom, že by bylo mylné domnívat se, že téma parlamentu je pro děti nezajímavé či odtažité, svědčila spousta dotazů, které Petra Buzková zodpověděla.

Po prohlídce historické budovy parlamentu děti soutěžily v kreslení na téma "Těžba uhlí". Nejlepší kresby potom vybrala Petra Buzková a zástupce Mostecké uhelné společnosti Vasil Bobela, kteří nejlepším malířům předali ceny. Malý dárek si však odnesl každý z malých návštěvníků.

Prohlídky se zúčastnili ředitel Nadačního fondu Kapka naděje MUDr. Pavel Boček, Radka Jírková za pořádající agenturu Media Flow a zástupce Mostecké uhelné společnosti Ing. Vasil Bobela.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa