Kapka Naděje

Předání přístroje za 1 446 277,- na Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole

7500 FAST REAL TIME PCR SYSTÉM,W/TOWER,S. Dne  9. 1.2007 byl předán přístroj pro kvantitativní polymerasovou řetězovou reakci (7500 FAST REAL TIME PCR SYSTÉM,W/TOWER,S. ) pro Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole.  Tento přístroj je používán v laboratoři ke sledování zbytkové nemoci a diagnostice závažných virových nákaz u dětí  léčených pro akutní leukemii.  Nový přístroj je zásadní pro hladký průběh nového léčebného protokolu, jehož zásadní součástí je právě detekce zbytkové nemoci. Za NF Kapka naděje přístroj v hodnotě 1 446 277,- předala ředitelka NF  Elen Švarcová . Předání se zúčastnila společnost ABB s.r.o., zastoupena Ing Martinou Herkusovou a předala šek v hodnotě 144 000,- tato částka byla vybrána mezi zaměstnanci . Přístroj převzali:  přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. a  vedoucí Laboratorního Centra  Prof. MUDr. Jan Trka, PhD.   Společnosti, které podpořily  zakoupení přístroje: SLOVNAFT, a.s., Transpetrol, a.s. RWE Transgas, a.s.  

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa