Kapka Naděje

NF KAPKA NADĚJE PŘEDALA TERAPEUTICKÝ LASER FN NA BULOVCE

 

     Nadační fond Kapka naděje slavnostně předal FN Na Bulovce dne 14.01.2010 v 11.00 hod. terapeutický laser MAESTRO CCM 830nm/450mW s přídavným scanerem LINESCAN. Tento biostimulační laser, který mj. zvyšuje rychlost hojení jizev po operacích a úrazech, byl věnován odd. dětské chirurgie a traumatologie za přítomnosti prezidentky NF Kapka Naděje Venduly Auš Svobodové, ředitelky NF Kapka naděje Elen Švarcové a primáře dětského oddělení MUDr. Karla Harvánka.
 
     Terapeutický laser MAESTRO CCM je přístrojem nové generace a splňuje i ty nejpřísnější nároky. Tento léčebný laser je na oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Na Bulovce využíván řadu let s dobrými léčebnými výsledky na lůžkové i ambulantní části oddělení.
Přístroj se používá velmi frekventovaně k léčbě poranění pohybového aparátu a léčbě zánětlivých onemocnění v dutině břišní či zánětů kůže a podkoží.
 
     Mezi nejčastější indikace laserterapie za hospitalizace patří obecně: poranění vazivového a svalového aparátu, poranění měkkých tkání, léčba zánětlivých onemocnění měkkých tkání, prodloužené kostní hojení a hojení jizev, např. po popáleninách.
 
     Konkrétně je laser využíván nejčastěji při hematomu a zánětlivých komplikacích pooperačních ran, pro urychlení vstřebání výpotku kolenního kloubu vzniklého v důsledku úrazu, nejčastěji po provedení punkce. U poranění kostí pomáhá laser při pomalém hojení, kdy je pacient často hospitalizován a prochází terapií 2x denně v délce 10 min. Rovněž u poranění kostí, které nejsou fixovány sádrou a vyžadují delší hospitalizaci je laser vhodnou volbou.
 
     V rámci slavnostního předání vysvětlil primář MUDr. Harvánek hlavní přednosti laseru, včetně jeho konkrétního využití na dětském oddělení. Na jednom z malých  pacientů názorně demonstroval, jakým způsobem se přístroj využívá v praxi. Poté Vendula Auš Svobodová navštívila hospitalizované děti, se kterými si povídala a rozdala jim dárky.
 
 
 
 
 
 
 
O Nadačním fondu Kapka naděje
    
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociologických potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. NF má zcela jasně stanoveny krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Od roku 2002 byly aktivity nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic a v roce 2004 též o podporu projektu Banky pupečníkové krve.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa