Kapka Naděje

NF KAPKA NADĚJE PŘEDAL LŮŽKO ELEGANZA VE FN PLZEŇ

Nadační fond Kapka naděje se rozhodl dne 9. 6. 2014 ve 11:00 hod v FN Plzeň předat dar v podobě lůžka Eleganza s antidekubitní matrací a příslušenstvím v celkové částce téměř 250 000,- Kč. Partnery předání byly Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. a ASEKOL s.r.o.. Nadační fond se podílel 100 000,- Kč na celkové částce.
Slavnostního předání s výbornou atmosférou se zúčastnila prezidentka a zakladatelka NF Kapka naděje Vendula Svobodová a ředitelka fondu Elen Švarcová. Za partnerskou společnost Asekol byl přítomen ředitel obchodního a marketingového oddělení Karel Krejsa a za Samsung ředitel úseku péče pro zákazníky společnosti David Mrzena.
Lůžko Eleganza je pro zdravotnický personál velkým přínosem při péči o kriticky nemocné pacienty. Díky jeho speciálním funkcím splňuje vysoké nároky, které jsou kladeny na jednotce intenzivní péče. Antidekubitní matrace nebo-li matrace proti proleženinám je nesmírnou pomoci při léčbě dlouhodobě nemocných pacientů, u kterých jsou proleženiny častým problémem a komplikací.
 
Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa