Kapka Naděje

Mrazicí pult na TO a KB 002

Mrazící pult pro krevní plazmu

 

 

 

Léčba pacientů s mnohočetnými poraněními, popáleninami či léčba onkologických pacientů, včetně těch dětských, klade vysoké nároky na jakost a množství transfuzních přípravků.

Chladící a mrazící zařízení, určená pro skladování čerstvé mražené plazmy v místě realizace výdeje pro jednotlivé pacienty a nebo ve zdravotnickém zařízení, musí vyhovovat extrémnímu zatížení. Musí udržet požadovanou teplotu uvnitř zařízení nižší než -25°C i při častém opakovaném otevírání a vyhledávání uložených přípravků k výdeji či provádění kontrol uložených transfuzních přípravků. Cena těchto přístrojů se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun.

Transfuzní oddělení a krevní banka FN Brno vydává více než 9 tisíc jednotek plazmy pro pacienty FN Brno a dalších více než 7 tisíc jednotek pro pacienty jiných zdravotnických zařízení. Na oddělení sloužilo starší zařízení, které bylo dlouhodobou zátěží opotřebováno a představovalo kritické místo pro zajištění požadovaných skladovacích podmínek s vlivem na jakost skladované plazmy, i na obsah léčebných složek plazmy. Z důvodu zajištění bezpečných transfuzních přípravků pro pacienty se lékaři FN Brno v čele s primářkou oddělení MUDr. Evou Tesařovou obrátili se žádostí o pořízení nového přístroje na Nadační fond Kapka naděje.

Zástupci fondu si okamžitě uvědomili závažnost situace a díky tomu bude moci prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, paní Vendula Svobodová, dne 17. dubna 2008  předat zástupcům Transfuzního oddělení a Krevní banky FN Brno mrazicí pult TEFCOLD SE 4782 v hodnotě 116 113,- Kč. Tento přístroj plně vyhovuje  extrémním nárokům a zvýší naději na úspěšnou léčbu stovkám pacientů.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa