Kapka Naděje

Dětská klinika LF a FN Hradec Králové - poděkování

Vážená paní
Elen Švarcová
ředitelka nadačního fondu Kapka naděje
Revoluční 1200/16
110 00 Praha

V Hradci Králové
14. října 2012
Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, prosím, abych poděkovala Vám a paní Vendule Auš Svobodové, prezidentce nadačního fondu Kapka naděje, za Vaši dlouholetou a zcela mimořádnou pomoc pro nemocné děti, zejména pacienty hematologického oddělení, hospitalizované na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Velmi oceňujeme přínos darovaného přístrojového vybavení (infuzní pumpy, lineární dávkovače, pulzní oxymetry, lůžko pro intenzivní péči a rozbočovače k lůžkům), které každodenně využíváme k léčbě nemocných dětí. Jen v uplynulých čtyřech letech finanční náklady na přístroje dosáhly částky 700 000 Kč.  Je pro mě milou povinností, abych Vám předala poděkování nejen od zdravotníků ale i od rodičů našich malých pacientů, kteří si také velmi váží pomoci a podpory, které se jim od Vás dostalo. Ráda bych Vám popřála pevné zdraví, pracovní elán a hodně úspěchů ve Vašem nevšedním a obětavém konání pro nemocné děti.
Se srdečným pozdravem
 
doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
vedoucí lékařka hematologického oddělení - větší děti I. patro
Dětská klinika LF a FN Sokolská 581 500 05 Hradec Králové                        

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa