Kapka Naděje

Nemocnice Na Bulovce má nový monitor životních funkcí

Nemocnice Na Bulovce dostala nový monitor životních funkcí s čidlem pro měření kyslíku v krvi. Moderní přístroj přibyl na pediatrické oddělení, kde slouží ke sledování zdravotního stavu hospitalizovaných dětských pacientů. Lékaři díky němu mohou při nenadálých komplikacích okamžitě reagovat.

Přístroj IntelliVue MP5 disponuje senzory vitálních funkcí jako je dech, srdeční puls, tělesná teplota nebo zásobení krve kyslíkem. Zároveň zaznamenává elektrokardiografické a elektroencefalografické křivky, výsledky měření biologických tlaků, ale i další biometrické parametry. Velmi si vážíme a děkujeme za každou podporu, která pomáhá modernizovat a zlepšovat naší práci. A naším úkolem je jediné, pečovat a léčit. To děláme, a i díky pomoci druhých v tom můžeme být ještě úspěšnější,“ říká ředitelka nemocnice Na Bulovce, MUDr. Andrea Vrbovská, MBA.

Může zachránit život

V nemocnici ročně hospitalizují okolo 1600 pacientů od novorozeneckého věku až do 19 let. „Přístroj je vybaven technologií, která umožňuje precizní sledování základních životních funkcí dětských pacientů přijatých pro jejich ohrožení. Pomáhá bezpečně ošetřovat děti s poruchou dýchání, zpomalenou či zrychlenou srdeční akcí nebo jinou poruchou srdečního rytmu, pacienty s hypertenzí, anebo naopak sníženým krevním tlakem. Důležitou součástí je čidlo pro přesné měření obsahu kyslíku v krvi, které nám dává možnost včas rozpoznat selhávání životních funkcí a zahájit léčbu kyslíkem či jinou adekvátní léčbu,“ vysvětluje MUDr. Ivan Peychl, primář dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Právě modernizace přístrojového vybavení na dětských odděleních nemocnice je jednou z priorit Nadačního fondu Kapka naděje. Na zakoupení monitorovacího systému přispěli svým vstupem návštěvníci akce Jezdecký muzikál, který se odehrával v rámci projektu Koně pomáhají v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. „Akce získává stále větší oblibu, a to díky smyslu projektu, pomáhat a podporovat vybrané nemocnice,“ říká pořadatelka akce Pavlína Vacátková.

Přispěl i magistrát

Vedle návštěvníků akce podpořil nákup monitorovacího systému štědrým příspěvkem také Magistrát hlavního města Prahy, který Kapce naděje věnoval částku 50 000 Kč. „Zajištění špičkové lékařské péče a zároveň zefektivnění a usnadnění práce lékařů i zdravotníků je v centru našeho zájmu. Jsem rád, že jsme se připojili k dobré věci,“ uvedl radní za zdravotnictví Ing. Radek Lacko.

Posledním projektem, jehož výtěžek se přidal na nákup přístroje, byl Charitativní jarmark pro Kapku naděje, pořádaný Masarykovou základní školou v Újezdu nad Lesy.

Předání monitorovacího přístroje se zúčastnila prezidentka Nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Pizingerová, pořadatelka akce Koně pro Kapku Pavlína Vacátková, ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, primář dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce, MUDr. Ivan Peychl a za Magistrát hl. m. Prahy primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA a radní Ing. Radek Lacko.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa