Kapka Naděje

Ostravská nemocnice obdržela dar od Kapky

Dne 21. 5. 2015 obdržela Fakultní nemocnice Ostrava jedinečný dar. NF Kapka naděje předal dar od společnosti Penny market s.r.o. v podobě přístroje Perfusor Space s příslušenstvím a pulzního oxymetru Masimo Radical s příslušenstvím. Celková hodnota předaného vybavení byla 510. 000,- Kč.
U předání byla přítomna zakladatelka nadačního fondu Vendula Svobodová a ředitelka Kapky naděje Elen Švarcová. Tuto událost si nenechal ujít ani zástupce Penny Market, přítomen byl rovněž i marketingový specialista Vladimír Žižka.
Perfusor Space je moderní a bezpečný infuzní systém, který je lehčí a menší než jeho předchůdce. Jeho předností je snadná manipulace, a rovněž jeho další výhodou je snadná integrace do datové komunikační sítě každé nemocnice. Pulzní oxymetr Masimo Radical slouží k měření saturace (nasycení) krve kyslíkem. 
K daru se vyjádřil i Prim. Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie MUDr. Bohumír Blažek: ,,Na Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství patří parenterální výživa a intravenosní podávání léčiv, stejně jako monitorování základních životních funkcí k základním a každodenním činnostem. Přístrojové vybavení je pro nás v tomto směru nesmírně důležité. Zakoupené infusory budou navíc rozděleny mezi naše lůžkové oddělení a Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, které o hematoonkologické pacienty pečuje v době, kdy dojde k závažnému zhoršení jejich klinického stavu. Budou tak skutečně maximálně využity k prospěchu dětí. Opakovaná pomoc ze strany Kapky naděje pro nás znamená důležitou dlouhodobou podporu, a to jak materiální, tak v neposlední řadě i psychologickou. Je důležité vědět, že můžeme při naší práci počítat s pomocí tak významného partnera. Velmi si toho vážíme.“
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa