Kapka Naděje

Kapka naděje zakoupila do Ústí nad Labem pět špičkových infuzních pump

Novými modernějšími infuzními pumpami nově disponují zdravotníci Dětské kliniky při ústecké Masarykově nemocnici. Nové infuzní pumpy nahradí i 15 let staré přístroje. Zároveň na dětské oddělení Kapka naděje předala 8 notebooků, které budou složit k výuce dětí, které tráví v nemocnici dlouhou dobu a nemusely tak přerušovat své studium.

Infuzní pumpy slouží k podávání různých léčiv, krve nebo i výživy a současné pumpy potřebují již vyměnit. Nové pumpy jsou daleko přesnější a spolehlivější než dosud používané pumpy. Právě například děti trpcí leukémií dostávají léčiva a cytostatika, která je nutné dávkovat velmi přesně. Celková hodnota zakoupených infuzních pump je 199 650 Kč.

„Infuzní pumpy umožňují automaticky podávat nitrožilně větší objemy léků a jsou nezbytnou součástí každodenní léčebné péče o pacienty širokého spektra obtíží, od běžných onemocnění po pacienty v intenzivní péči. Pro jejich dennodenní využití je nutná pravidelná obměna, která je finančně náročná, a bez štědrosti dárců jako je Kapka naděje, by byla naše péče významně omezena. Moc děkujeme,“ uvedl MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty Dětské kliniky.

V rámci „O Kapku lepšího grantu“ nemocnice získala i 8 nových notebooků za 74 816 Kč, které budou na Dětské klinice určeny na výuku a vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Dětem trpícím nejen hematologickým onemocněním léčba často neumožňuje dlouhodobě navštěvovat výuku. Notebooky jim pomohou držet krok s technologií a podpoří nejen efektivitu jejich studia, ale i spojení s rodinou, přáteli, spolužáky a učiteli během dlouhého pobytu v nemocnici.

„V minulém roce jsme poprvé otevřeli grant na často opomíjené téma v souvislosti s hospitalizovanými dětmi, a to je jejich vzdělávání. Byli jsme velice překvapeni obrovským zájmem různých organizací a škol při nemocnicích. Sešlo se nám více než 70 žádostí, bohužel jsme mohli vyhovět pouze zlomku z nich. Snad se nám podaří získat další finanční prostředky a pomáhat více i v této velice potřebné oblasti,“ řekla během své návštěvy Vendula Pizingerová, zakladatelka a prezidentka Kapky naděje.

Nadační fond Kapka naděje pomáhá Dětské klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již od roku 2009. „Za tuto dobu jsme předali přístrojové vybavení za přibližně tři miliony korun a doufám, že díky našim dárcům budeme moci pomáhat i nadále,“ řekla závěrem Elen Švarcová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa