Kapka Naděje

ZUŠ Třešť věnovala výtěžek z dobrovolného vstupného pro NF Kapka naděje.

ZUŠ Třešť věnovala výtěžek z dobrovolného vstupného pro NF Kapka naděje.
 
Článek v místním tisku:
 
V podvečer dne 24. 11. 2010 jsme společně s Vámi oslavili 65. výročí založení naší Základní umělecké školy. Uspořádali jsme slavnostní Koncert učitelů v sále ZUŠ. V programu vystoupili téměř všichni vyučující. Několik našich učitelů si k vystoupení pozvalo své hudební kolegy učící na jiných uměleckých školách. Zazněly tóny celé škály hudebních nástrojů a slyšeli jsme i sólové pěvecké vystoupení. Skvělé publikum zaplnilo koncertní sál bezmála do posledního místa a našim účinkujícím vytvořilo skvělou a sváteční atmosféru. Každé vystoupení pak odměnilo dlouhým potleskem. Paní učitelka výtvarného oddělení připravila pro návštěvníky výstavu dobových dokumentů, fotografií, kronik a informací z historie školy. V průvodním slově byla shrnuta historie školy i současnost a byli představeni všichni vystupující učitele. Všichni jsme se dobře bavili a prohlíželi výstavku a nejeden z návštěvníků koncertu se ve vystavených fotografiích poznal. Byl to velmi příjemný večer plný krásných kulturních zážitků.
 
Děkujme, velice si vážíme pomoci všech, kterým není osud nemocných dětí lhostejný.
 
NF Kapka naděje
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa