Kapka Naděje

ZNEUŽITÍ JMÉNA NF KAPKA NADĚJE

„Nadační fond Kapka naděje z médií a od Fóra dárců zjistil, že byly zaznamenány případy provozování nepovolené veřejné sbírky pod označením „Projekt solidarity“, kdy organizátor této nepovolené sbírky vyvolává falešný dojem, že z vybraných finančních prostředků podporuje Nadační fond Kapka naděje. Nadační fond Kapka naděje se tímto zcela distancuje od veškerých aktivit souvisejících s činností osob v tzv. „Projektu solidarity“. Nadační fond Kapka naděje s organizátorem  „Projektu solidarity“ žádným způsobem nikdy nespolupracoval a nemá s ním uzavřenou žádnou smlouvu, která by jej opravňovala užívat jméno či logo Nadačního fondu Kapka naděje.  Nadační fond Kapka naděje tímto prohlašuje, že organizátor nepovolené sbírky „Projekt solidarity“ neposkytl k dnešnímu dni Nadačnímu fondu Kapka naděje žádný individuální dar. Nadační fond Kapka naděje je připraven učinit veškeré právní kroky k zamezení zneužívání dobrého jména Nadačního fondu Kapka naděje“.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa