Kapka Naděje

Odkaz v závěti

Sepsáním poslední vůle darujete přesně to, co chcete a zabezpečíte tak nejenom svou rodinu a blízké, ale také můžete část majetku darovat na dobrou věc.

Pokud se rozhodnete takto pomoci i Nadačnímu fondu Kapka naděje, věřte, že váš dar přijmeme s vděkem a využijeme váš dar na pomoc nemocným dětem. Kapka naděje pomáhá již od roku 2000 a spolupracuje s více než 40 nemocnicemi po celé České republice.

Legislativa týkající se závěti je poměrně složitá, takže je dobré se poradit s notářem.
Seznam notářů je možné nalézt zde: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru

Jak nejjednodušeji darovat svůj majetek na dobrou věc?
Existují prakticky 3 způsoby jak po svém odchodu odkázat svůj majetek na dobrou věc:

  • 1) Závětí:
    Závěti můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla platná musíte dodržet nezbytné formální náležitosti, a proto doporučujeme se poradit s notářem, který vám pomůže i závět sepsat. Závěť můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
  • 2) Dědickou smlouvou:
    Uzavřením dědické smlouvy můžete věnovat část nebo i celý majetek člověku nebo organizaci, s kterými uzavřete smlouvu. Výhodou je, že se na využití daru mohou strany dohodnout předem. Pokud chcete změnit dědickou smlouvu, musí se na změnách dohodnout účastníci smlouvy.
  • 3) Odkazem:
    Odkazem je možné nařídit svému dědicovi, aby z dědictví nekomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíce až desetitisíce). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se s notářem.

Co mohu darovat neziskové organizaci?
Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze). Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn.

Co se stane s mým darem?
Na využití vašeho daru je dobré se předem dohodnout. Zajímá nás vaše přání a budeme ho respektovat. Nejjednodušší je kontaktovat nás a vše dohodnout při osobním setkání. Pokud není předem dohodnuto využití vašeho daru je využit v rámci poslání Kapky naděje – tedy pomoci nemocným dětem.
Případně je možné v závěti či dědické smlouvě stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?
Ano, nelze ze své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu.

Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?
Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli
Můžete se svou nejbližší rodinou samozřejmě dohodnout, jak má naložit s vaším majetkem. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?
Majetek v tomto případě propadá státu.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?
O sepsání můžete požádat kteréhokoli notáře, jejichž seznam naleznete zde: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru . Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z výše uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100 Kč bez DPH.

V případě dotazů můžete kontaktovat nejbližšího notáře/notářku nebo nám napište na info@kapkanadeje.cz nebo zavolejte na telefon 721 342 785. Rádi vám poradíme a poskytneme podporu.