Kapka Naděje

ZÁKAZNÍCI SHELLU VĚNOVALI VLONI KAPCE NADĚJE TÉMĚŘ 2,5 MILIONU KORUN

zákazníci shellu věnovali vloni Kapce Naděje téměř 2,5 milionu korun
V Praze 19. února 2010 – Za rok 2009 poukázala společnost Shell Czech Republic a.s. rekordní sumu 2 461 163 korun na účet Nadačního fondu Kapka naděje, se kterým dlouhodobě spolupracuje. Téměř polovinu prostředků se prostřednictvím zákazníků podařilo vybrat
v období trvání předvánoční kampaně.
Společnost Shell spolupracuje s Nadačním fondem Kapka naděje již celou řadu let. Na její konto celoročně poukazuje jednu korunu za každý SMART bod, který její zákazníci čerpacích stanic věnují
v rámci věrnostního programu
. Za uplynulý rok 2009 se podařilo pro Kapku naděje vybrat celkem
2 461 163 korun, což je o dvě třetiny více než v roce předcházejícím.
V prosinci a v lednu probíhala na čerpacích stanicích Shell kampaň, v rámci které byly ve vitrínách umístěny vánoční ozdoby vyrobené dětmi z transplantační jednotky hematologického oddělení II. dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Členům věrnostního klubu SMART připomínaly možnost darovat nasbírané body NF Kapka naděje. Během vánoční kampaně se podařilo získat celkem 1 155 827 korun.
„Velice nás potěšilo, kolik lidi projevilo sounáležitost s nemocnymi dětmi a věnovali své SMART body na konto
NF Kapka naděje. Vážíme si dlouhodobé spolupráce se společností Shell a děkujeme za možnost, kterou nabídli svým zákazníkům - zhodnotit své věrnostní body ve prospěch charity,“
řekla Vendula Auš Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.
Na sklonku roku měli zákazníci čerpacích stanic také možnost přispět Nadačnímu fondu Kapka naděje prostřednictvím on-line aukce na portálu věrnostního programu SMART, do které nadace věnovala přívěsek ve tvaru modré kapky z limitované série. Majitelem, který přívěsek nakonec vydražil za 18 888 bodů, se stal pan Martin Švec ze Znojma. Za dalších 22 222 korun se podařilo vydražit druhý přívěšek v interní aukci mezi zaměstnanci společnosti.
„Že jsou naši loajální zákazníci k Nadačnímu fondu Kapka naděje velkorysí, a to nejen v předvánočním období, již z minulých let dobře víme. Přesto nás loňské výsledky velmi mile překvapily,“ řekl Petr Šindler z vnějších vztahů společnosti Shell Czech Republic a.s. „Rád bych touto cestou poděkoval našim zákazníkům za každý věnovaný SMART bod, který vedl vloni k rekordní částce putující na podporu projektu Banky pupečníkové krve.“
O Nadačním fondu Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu roku 2000 za účelem pomoci dětem s poruchou krvetvorby a dětem s nádorovým onemocněním. Fond dlouhodobě podporuje jediné odborné pracoviště v České republice provádějící transplantace kostní dřeně u dětí. Za 10 let své existence se nadační fond přiřadil k nejrespektovanějším
a nejdůvěryhodnějším charitativním organizacím v České republice. Díky důvěryhodnosti se charitativní akce Kapky naděje staly pravidelnou součástí veřejného a společenského života. Benefiční koncerty, které Kapka naděje pořádá, pak jednoznačně patří k nejsledovanějším televizním programům.
Více informací naleznete na www.kapkanadeje.cz 
O věrnostním programu SMART
SMART je věrnostním programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích stanic na českém trhu. V České republice působí již od roku 1998 a počet zákazníků společnosti Shell, kteří se do něj zapojují, každým rokem stoupá. Řidič, který se stane členem tohoto programu, sbírá prostřednictvím SMART karty body za každé natankování a další služby u většiny čerpacích stanic Shell v České republice. Nasbírané SMART body pak mohou loajální zákazníci Shellu vyměnit za produkty ze SMART katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat SMART body Nadačnímu fondu Kapka naděje.
Více informací naleznete na www.shellsmart.com nebo na čerpacích stanicích Shell v České republice.
 
O společnosti Royal Dutch Shell plc
Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány
na burzách v Londýně, Amsterodamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 110 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií a projektů zabývajících se obnovitelnými zdroji energie zahrnující větrnou a solární energii.
Více informací naleznete na www.shell.cz  foto: Lucie Vítková

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa