Kapka Naděje

Výtěžek z Benefičního plesu v maskách

Benefiční ples v maskách  Redakce časopisu TVOJE SVATBA uspořádala dne 2.12.2011 v HOTELU PRAHA benefiční "PLES V MASKÁCH", kde náš nadační fond převzal od pořadatele šek v hodnotě 34 710,- Kč na zakoupení keramické vypalovací pece pro dětí z Pediatrické kliniky FN Motol. Dárci moc děkujeme a dětem přejeme tvůrčí inspiraci při tvoření sých uměleckých děl.
Děkujeme 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa