Kapka Naděje

Všechno nejlepší v roce 2007

P.F.2007 Nadační fond Kapka naděje Vám děkuje za přízeň v roce 2006 a přeje hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce. Požehnaný rok 2007 přeje Vendula Svobodová a všichni spolupracovníci Nadačního fondu Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa