Kapka Naděje

Vendula Svobodová s hokejisty v Plzeňské nemocnici

     NF Kapka naděje předala 26. dubna 2010  Dětské klinice FN Plzeň zvedák Rebotec RE 150 a příslušenství, enterální pumpu Infinity a Perfucor Space s příslušenstvím. Tyto přístroje byly zakoupeny z finančního daru HC Plzeň 1929 s.r.o..
 
Předání proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové a obchodního ředitele HC Plzeň 1929 s.r.o. Mgr. Bohuslava Ebermanna s hráči.
 
Zvedák Rebotec RE 150 se používá imobilní dětské pacienty, kteří se sami nemohou polohovat na lůžku, díky Perfucor Space se pacientům kontroluje podávání analgosedace
a Enterální pumpa Infinity se využívá při nutnosti podávání umělé výživy u dítěte.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa