Kapka Naděje

VENDULA SVOBODOVÁ ODRŽELA MEDAILI ZA ZÁSLUHY

Opava ve znamení Dne s Kapkou naděje

Zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje, paní Vendula Svobodová, obdržela v sobotu 15. září 2007 významné humanitární ocenění. Slezská universita v Opavě udělila jejímu nadačnímu fondu Medaili za celospolečenský přínos u příležitosti Dne Kapky naděje, který se uskutečnil 15. 9. 2007 v severomoravském městě Opava. Opava podpořila nadační fond velkoryse – lidé mohli v ulicích přispět do pokladniček Kapky naděje a zúčastnit se nejrůznějších sportovních disciplín. Vendula Svobodová ve Slezské nemocnici v Opavě rovněž předala dar – myčku na nádobí Whirlpool – pro dětské oddělení M2. Součástí Dne Kapky naděje bude noční vyjížďka na in line bruslích, v rámci které Vendula Svobodová příjme pro Kapku naděje šeky od místních firem ve výši 255.000,-Kč. Celkový výtěžek Dne s Kapkou naděje bude znám v neděli 16. 9. 2007.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa