Kapka Naděje

Vendula Svobodová byla oceněna Řádem Vavřínu

Hospodářská komora České republiky rozdala Řády Vavřínu významným osobnostem.

Slavnostní předání proběhlo 3. 4. 2014 v pražském Grand Hotelu Bohemia. Bylo oceněno mnoho významných osobností a mezi oceněnými také byla prezidentka NF Kapka naděje Vendula Svobodová.

Řád Vavřínu si dal za cíl každoročně oceňovat významné osobnosti naší společnosti. Hledání a vyzdvihování výjimečných reprezentantů z různých oblastí lidské činnosti, přirozených mravních autorit a vzorů, je jednou z nezastupitelných podmínek fungování vyspělé společnosti.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa