Kapka Naděje

Vendula Auš Svobodová pomůže léčit srdeční vady

 NF Kapka naděje předal 1. října 2010 pediatrickému oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou kardiologickou sektorovou sondu PST-25BT. Ta byla pořízena díky finančnímu daru společnosti MK CARS s.r.o., který nákup kardiologické sondy téměř pokryl. 
„Kardiologická sonda, která je napojena na ultrazvuk, slouží k vyšetření srdečních vad. Včasnou záchytností vrozené či získané vady se dá předejít invalidizaci dítěte a v řadě případů zachránit i život“ vysvětlil primář pediatrického oddělení MUDr. Pavel Šochman. Dětská kardiologická ambulance měla k dispozici kardiologickou sondu pro mladší děti, ta však svým rozlišením nebyla vhodná pro vyšetření starších dětí, problémy byly i u obézních dětských pacientů. Zakoupením této sondy pomohl nadační fond Kapka naděje zlepšit diagnostiku srdečních vad u těchto pacientů. Předání proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové, primáře pediatrického oddělení MUDr. Pavla Šochmana a lékaře pediatrické kardiologické ambulance MUDr. Stanislava Jůna.  Dárky pro děti připravila, společnost Pompo, spol. s r.o.


Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa