Kapka Naděje

Velikonoce ve FN Motol

návštěva zástupců NF Kapka naděje ve FN Motol Dne 20. 3. 2008 zástupci NF Kapka naděje navštívili FN Motol a předali velikonoční dárky nemocným dětem na dětských odděleních. Pro děti, které se mohly vzdálit z pokojů, byl připraven bohatý program komika Upíra Krejčího, který nemocné děti nejen rozesmál, rovněž jim rozdal dárky a sladkosti. Cele dopoledne proběhlo v pohodové atmosféře a dětem vykouzlilo úsměv na tvářích.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa