Kapka Naděje

Velikonoce v Motole

Na čtvrtek 28.března 2002 připravil Nadační fond Kapka naděje společně s agenturou Part pro malé pacienty hematologického oddělení, kteří nemohou strávit nadcházející sváteční dny v rodinném kruhu a zůstávají i po tuto dobu pod dohledem lékařů, hravé dětské odpoledne. Malým pacientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, byly rozdány dárky přímo na oddělení, a poté byl zahájen program, jehož se zúčastnili děti z celé fakultní nemocnice Motol. V rámci programu vystoupili herečka a zpěvačka Zora Jandová a dvojice Miloš Nesvadba a Jan Susa se zábavnou hrou „Čarování kolem malování“. Akce je součástí projektu "Společně pro Kapku naděje".

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa