Kapka Naděje

Velikonoce s Kapkou naděje ve FN Motol

Dne 15. 4. 2014 od 10:30 hodin se uskutečnila oslava svátků jara spojená s vystoupením pro malé pacienty hospitalizované ve FN Motol. Pro děti bylo připraveno dětské představení Michala Nesvadby, kterého každé dítě moc dobře zná z pořadu Kouzelná školka. K této příležitosti společnost MLADA Engineering, s.r.o. věnovala zařízení a přístrojové vybavení v hodnotě 150 000,-Kč pro Transplantační jednotku Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.
Dětské pacienty potěšilo zábavné vystoupení Michala Nesvadby a přítomnost zakladatelky fondu Kapka naděje – Venduly Svobodové dětem vykouzlila úsměvy na tváři. Dalším důvodem k radosti byly dárky, které v podobě cukrovinek věnovala společnost HARIBO CZ, s.r.o. a společnost BAUHAUS, k.s., která již tradičně po několikáté nadělovala pomlázky. Chiquita Central Europe, spol. s r.o. - banány, Wrigley Confections Holdings ČR, spol. s r.o. – žvýkačky a Josef Manner s.r.o. – cukrovinky. 
 Vystoupení se velmi vydařilo, děti si sváteční atmosféru náležitě vychutnaly, bavily se, zpívaly a nakonec byly odměněny dárky. 
Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost.


NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa