Kapka Naděje

Večeře s Vendulou

 
 
V pondělí 22. června 2009 se v pražském Botelu Admirál uskutečnila charitativní večeře s prezidentkou Nadačního fondu Kapka naděje, Vendulou Svobodovou. Ta slavnostní menu  za asistence profesionálních kuchařů dokonce osobně připravila jako poděkování za partnerství. Slavnostního večera s podtitulem „pomozte s námi psát dětem šťastnou budoucnost“ se zúčastnili partneři a příznivci Kapky naděje.
 
Vendula Svobodová hosty po příchodu do lodní restaurace přivítalaa poděkovala jim za minulou
i budoucí spolupráci. Všichni hosté se také dozvěděli, jak konkrétně Nadační fond Kapka naděje pomáhá potřebným. V roce 2009 se zástupci Kapky naděje ve spolupráci se sponzory a partnery zasloužili o to, že bylo do nemocnic v celé České republice darováno přístrojové vybavení i další pomoc v hodnotě 10 milionů korun. Od roku 2002, kdy byl nadační fond založen, dosáhla celková pomoc hodnotu bez mála 100 milionů korun.
 
Součástí večera bylo také podepisování rámcových partnerských smluv pro Kapku naděje. Štědrým partnerům a sponzorům byly jako výraz díků slavnostně předány děkovné diplomy. Následovalo hudební vystoupení zpěváka Ládi Kerndla, který hostům společně s dcerou Terezou zpříjemnil večer třemi písněmi.
 
Poté již započala samotná slavnostní večeře. Vendula Svobodová se podílela nejen na její přípravě, ale i na servírování a obsluze. Po výtečné večeři bylo pro partnery připraveno ještě jedno hudební vystoupení, tentokrát se o něj postarala Tereza Kerndlová. Všichni hosté měli možnost nejen strávit příjemný večer ve společnosti Venduly Svobodové, ale také dozvědět se spoustu důležitých informací o nadačním fondu.
 
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociologických potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. NF má zcela jasně stanoveny krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Od roku 2002 byly aktivity nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic a v roce 2004 též o podporu projektu Banky pupečníkové krve.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa