Kapka Naděje

Vánoční setkání v hotelu Troja

Na Štědrý den se v hotelu Troja již tradičně sešli sportovci při slavnostním obědě, v jehož rámci proběhla charitativní sbírka ve prospěch Nadačního fondu Kapka naděje. Akce se za nadační fond zúčastnil jako každý rok MUDr. Pavel Boček.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa