Kapka Naděje

Vánoční koncert Kapky naděje

Vánoční benefiční koncert se uskuteční 17.12. 2004 ve Španělském sále Pražského hradu. V programu vystoupí mj. Dagmar Pecková, Gabriela Demeterová, Ivan Kusnjer a Pavel Steidl za doprovodu Kühnova dětského sboru a Pražské komorní filharmonie pod vedením Michela Swierczewského.

Předprodej vstupenek zajišťuje společnost Bohemia Ticket, Na příkopě 16, Praha l, tel. 224 215 031 a pokladny Národního a Stavovského divadla. Pozvánka

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa