Kapka Naděje

Vánoční charitativní koncert ve Volduchách

Dne 13.12.2013 Martina Čaplová zorganizovala vánoční charitativní koncert ve Volduchách.
V rámci charitativního koncertu převzala z rukou paní Martiny Čaplové šek v hodnotě 68 610 korun ředitelka NF Kapka Elen Švarcová naděje.
Výtěžek bude použit na nákup monitoru životních funkcí pro Kliniku dětské onkologie ve FN Plzeň.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na účinkování a organizaci koncertu.
NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa