Kapka Naděje

Vánoční besídka ve FN Motol

11. 12. 2008 proběhla vánoční besídka pro všechny hospitalizované děti ve FN  Motol.
Děti pobavilo vystoupení loutek, taneční skupiny, bubenického dua. Program byl pro děti velice zajímavý a pohltil je natolik, že zpívaly, bubnovaly a tančily s účinkujícími. Celé předvánoční dopoledne probíhalo ve velmi milé, přátelské a uvolněné atmosféře. Celé vystoupení sledoval pan Leoš Mareš, který se na konci programu ochotně všem dětem podepsal.
 Po autogramiádě zástupci NF Kapka naděje a pan Leoš Mareš navštívili transplantační jednotku a předali dárky těm dětem, které se nemohly zúčastnit besídky.
Děkujeme, že s námi pomáháte.
NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa