Kapka Naděje

Upozornění - konec platnosti veřejné sbírky

Dovolte abychom upozornili všechny naše dárce, že dnešním dnem 15.2.2005 o půlnoci končí platnost veřejné sbírky, která probíhala v uplynulých třech letech. Prosíme proto dárce, aby po tomto datu dočasně nezasílali finanční prostředky ani na naše bankovní účty ani prostřednictvím DMS. Datum obnovení veřejné sbírky, o které již bylo zažádáno, bude neprodleně oznámeno na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa