Kapka Naděje

Tisková zpráva

Dne 11.1.2001 byla ve FN Motol znovuotevřena původní transplantační jednotka II.dětské kliniky. V minulých dvou měsících toto pracoviště prošlo nezbytnou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo předejít havarijnímu stavu, který bezprostředně hrozil. Dne 11.1.2001 byla ve FN Motol znovuotevřena původní transplantační jednotka II.dětské kliniky. V minulých dvou měsících toto pracoviště prošlo nezbytnou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo předejít havarijnímu stavu, který bezprostředně hrozil. Touto rekonstrukcí došlo k rozšíření jednotky na 4 sterilní boxy. Byly vyměněny stoupačky, okna a dveře, opraveny podlahy a zmodernizováno vybavení. Na rekonstrukci byly použity peníze z vládní dotace. Nutno důrazně podotknout, že tato skutečnost je prvním krokem na cestě k vybudování definitivního, zcela nového transplantačního centra pro dětské pacienty ve FN Motol. Takové centrum by mělo mít minimálně 8 transplantačních boxů, aby bylo ve shodě s doporučením světových odborných organizací a s počtem obyvatel České republiky. Považujeme za důležité znovu a opakovaně připomenout, že celý proces nastartování řešení problematiky transplantační jednotky je velkou zásluhou občanských aktivit a samotných občanů, kteří naléhavé řešení spolu s vedením nemocnice a samotnými lékaři iniciovali. Občanské aktivity, v čele s nadačním fondem Kapka naděje a občanským sdružením Haima, které obě působí při transplantační jednotce FN Motol, opakovaně mediálně celou záležitost připomínaly a apelovaly na její akutní řešení. Dne 2.11.2000 Ministerstvo zdravotnictví slíbilo postupně uvolnit na vybudování transplantačního centra 85 milionů Kč. Několikrát jsme vysvětlovali, že tato částka je prvním, přitom základním a stavebním krokem v celém procesu. Zároveň jsme však zdůraznili, že přístrojové vybavení, laboratorní zázemí, zajištění odpovídajícího psychosociálního prostředí,podpora výzkumných úkolů a grantů apod. spočine na bedrech těchto občanských aktivit. S velkou radostí jsme sledovali, jak stovky občanů, organizací a firem okamžitě nabízely a nabízejí svou pomoc finanční či jinou formu. Je proto zarážející, že v informacích o včerejším znovuotevření transplantační jednotky, jež bylo nezbytným řešením překlenout dobu do otevření nového centra, chyběla informace o nepochybně vysokém podílu občanských aktivit na celém procesu a tím také o samotných občanech, spolcích, organizacích a firmách, jež je podporují. Nadační fond Kapka naděje tímto deklaruje, že bude nadále pokračovat ve své činnosti, jež je jasně definována směrem k transplantační jednotce FN Motol. Hlavní cíle - krátkodobé i dlouhodobé -, stejně tak jako informace o nadačním fondu a jeho činnosti jsou podrobně uvedeny na webových stránkách: www.kapkanadeje.cz

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa