Kapka Naděje

Tisková zpráva - Setkání s ředitelkou odboru marketingu a komunikace VZP

Dne 17.1.2001 byl přijat ředitel nadačního fondu Kapka naděje MUDr. Pavel Boček ředitelkou odboru marketingu a komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky PhDr. Kateřinou Zamastilovou. Dne 17.1.2001 byl přijat ředitel nadačního fondu Kapka naděje MUDr. Pavel Boček ředitelkou odboru marketingu a komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky PhDr. Kateřinou Zamastilovou. MUDr. Boček informoval o historii, struktuře, činnosti a hlavních cílech nadačního fondu. Obě strany se domluvily na spolupráci, jež může nabýt konkrétní podoby v období mediální kampaně či v možnosti presentace aktivit nadačního fondu na zasedání Fondu prevence, působícího při VZP.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa