Kapka Naděje

Tisková zpráva - Kapka naděje věnovala hematologickému oddělení FN Motol milionový dar

Dne 9. 4. 2001 podepsala prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje paní Vendula Svobodová s ředitelem FN Motol Mgr. Ing. Miloslavem Ludvíkem smlouvu o sponzorském daru v celkové hodnotě 1 200 000 Kč. K podpisu smlouvy došlo během setkání s novináři na hematologickém oddělení II. dětské kliniky, které pečuje o děti s onemocněním krvetvorby, převážně pacienty s leukémií. Dne 9.4.2001 podepsala prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje paní Vendula Svobodová s ředitele FN Motol Mgr. Ing. Miloslavem Ludvíkem smlouvu o sponzorském daru v celkové hodnotě 1 200 000 Kč. K podpisu smlouvy došlo během setkání s novináři na hematologickém oddělení II. dětské kliniky, které pečuje o děti s onemocněním krvetvorby, převážně pacienty s leukémií. V průběhu setkání připomněl Doc. MUDr. Jan Starý historii a vývoj péče o dětské pacienty a technicko odborného zázemí. MUDr. Pavel Boček zdůraznil, že z peněz Nadačního fondu Kapka naděje budou hrazeny výzkumné projekty a úkoly. Současně budou z těchto prostředků financování také noví pracovníci hematologického oddělení. V současné době již pracuje data manažer a psychosociální pracovník, v budoucnosti je budou následovat další potřební pracovníci. Ing. Velíšek představil občanské sdružení Haima, které již 10 let výrazně pečuje po psychosociální stránce o léčené i již uzdravené děti. Setkání uzavřela paní Vendula Svobodová poděkováním pracovníkům hematologického oddělení. Zároveň poděkovala všem hlavním sponzorům nadačního fondu ( EuroTel, spol. s. r. o., Allianz pojišťovna, a. s., W.S.International, a. s., CU Bohemians Praha, společnost Monte Musical) i dalším přispěvatelům a pomocníkům nadačního fondu. Vyjádřila přesvědčení, že všemi očekávaná nová transplantační jednotka bude mít v Nadačním fondu Kapka naděje kontinuálního a silného partnera. Partnera, schopného v souladu se světovým trendem pomoci pokrýt vysoce ekonomicky náročnou péči o nemocné pacienty a poskytnout tomuto jedinečnému pracovišti psychosociální komfort, možnost rozvoje výzkumu apod.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa