Kapka Naděje

Tisková zpráva k 20. výročí programu transplantací kmenových buněk krvetvorby u dětíKrásný páteční den v Caravan Campu Válek  12. 6. 2009 jsme prožili s pacienty transplantační jednotky Kliniky dětské hematoonkologie FN Motol .  Pro všechny zúčastněné jsme připravili krásný rodinný den. Program pro děti s dravci předvedli pánové občanského sdružení Merlin - Petr Kolomazník a Michal Procházka.
Soutěž pro děti a dospělé připravil milý a zábavný  Jan Lušovský, který kreslil hádanky na sklo,  stoprocentními vítězi se staly děti. Mimo jiné vystoupila šermířská skupina Citadela.
Panáček Woody děti obdaroval výtiskem časopisu Woodyland.
Výborné občerstvení pro všechny  uvařili  a servírovali  zaměstnanci společnosti AZ Catering pana Josefa Raguly. Sladké ochlazení v podobě nanuků pro děti darovala společnost Nowaco. Pitný režim zajistila společnost Coca – Cola.
Celým dnem  vtipně a bezprostředně provázel pan Aleš Háma.
Děkujeme všem, kteří se na programu nezištně podíleli.
Celou akci podpořila společnost SYNOT TIP a.s.
NF Kapka naděje


Tisková ZprávaTransplantační jednotka
Klinika dětské hematologie a onkologie
Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.,
Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta UK v Praze
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 – Motol
 
V roce 2009 přesáhl počet celosvětově registrovaných dobrovolných dárců kmenových buněk krvetvorby 13 miliónů. V roce 1989, kdy byl ve Fakultní nemocnici v Motole zahájen program transplantace kostní dřeně u dětí, byla transplantace od nepříbuzenského dárce stále ještě považována za experimentální metodu. První taková transplantace byla úspěšně provedena teprve v roce 1973, v roce 1974 byl založen první registr dárců (Antony Nolan registry) a téhož roku evropská společnost pro transplantaci kostní dřeně (EBMT). Dárcem byli v naprosté většině sourozenci shodní v základních transplantačních znacích.
U zrodu transplantačního programu u dětí v tehdejším Československu stál prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., nynější přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Hned zpočátku usiloval o vybudování sítě spolupracovníků z dětských pracovišť v rámci celé republiky, kteří by včas podchytili pacienty indikované k transplantaci a měli vhodného sourozence k darování. V průběhu 20 let, které uplynuly od vzniku tohoto programu, bylo transplantováno na dětské transplantační jednotce více než 100 dětí vlastním štěpem, dalších téměř 170 dětí štěpem od rodinného dárce a více než 200 dětí štěpem dobrovolného dárce z registrů po celém světě. Více než 25 dětí bylo transplantováno s použitím pupečníkové krve zdravého dárce. Za zmínku stojí, že pětina nepříbuzenských dárců pochází z českých registrů (Praha a Plzeň) a pětina jich pochází z amerického kontinentu. A jestliže v počátcích byla úspěšnost transplantace kolem 45%, v současné době se ustálila na 70-80%. K nesporným úspěchům tohoto programu rovněž patří, že v současnosti je téměř pro každého pacienta možno včas najít vhodného dárce k transplantaci, ať již v rodině, registrech dárců či bankách pupečníkové krve.
Od roku 1999 se koná každých 5 let setkání těch, kteří jako děti podstoupili transplantaci na Transplantační jednotce v Motole. Tento rok se setkávají již potřetí, mnozí jsou dnes dospělí lidé a zakládají vlastní rodiny. Téměř všichni si velice dobře uvědomují, jak transplantace kdysi významně zasáhla a ovlivnila jejich životy.
Nová Transplantační jednotka s 10 plně filtro-ventilovanými pokoji (trojstupňová HEPA-filtrace, systém pozitivního přetlaku) byla pro děti otevřena v březnu roku 2003. Jednotka je moderním pracovištěm, které je plně technicky vybavené pro náročnou specializovanou péči především díky těm, kdo ji finančně i jinak během uplynulých 20 let podporovali. Mezi ty nejdůležitější patří nepochybně ředitelství FN v Motole pod vedením JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, nadační fond Kapka naděje pod vedením Venduly Svobodové, Haima CZ – sdružení rodičů, nadace Život dětem, Německá škola Praha, sportovní fotbalový klub Slavia Praha a mnozí další pravidelní i jednorázoví dárci a spolupracovníci. Dvoudenní výroční setkání dětí pomáhali tento rok organizačně a finančně zajistit mj. společnost Hochtief CZ a NF Kapka naděje.
vedoucí lékař Transplantační jednotky
Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.                                                                             

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa