Kapka Naděje

Tankujte na čerpacích stanicích společnosti Shell Czech Republic a.s. a hledejte polštářky.

Tankujte na čerpacích stanicích společnosti Shell Czech Republic  a.s. a hledejte polštářky.
Děti v nemocnicích sní o světě, kde neexistují nemoci. SMART body je k takovému světu přiblíží - za každý darovaný SMART bod poukážeme na konto NF Kapka naděje 1 korunu.
V prosinci a v lednu probíhá na čerpacích stanicích Shell kampaň, v rámci které jsou ve vitrínách umístěny polštářky s vánoční tématikou vyrobené dětmi z Transplantační jednotky hematologického oddělení II. dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Členům věrnostního klubu SMART připomínají  možnost darovat nasbírané body  ve prospěch NF Kapka naděje. Finanční prostředky putují na podporu projektu Banky pupečníkové krve -pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být použity k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně a její obrovskou výhodou je zcela bezbolestný odběr, tzv. imunitní nezralost, která slibuje méně potransplantačních komplikací a proto ji lze použít i u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně vhodného dárce kostní dřeně. Jedním z mnoha zakoupených zařízení v poslední době byl  programovatelný zamrazovač Ice Cube 14M-B v celkové hodnotě téměř 600 000 korun, umožňující počítačově řízené zamražení štěpů pupečníkové krve, jedná se o klíčový přístroj nezbytný k jejímu zpracování. Po zpracování štěpu v laboratoři dojde k jeho zamrazení právě v tomto přístroji a následně je štěp uložen do kontejneru s tekutým dusíkem při teplotě – 196 °C.   
Více zde:
http://www.kapkanadeje.cz/cz/uvod/archiv-aktualit/2010/kapka-nadeje-a-spolecnost-shell-czech-republic-a-s
Společnost Shell spolupracuje s Nadačním fondem Kapka naděje již celou řadu let. Na její konto celoročně poukazuje jednu korunu za každý SMART bod, který její zákazníci čerpacích stanic věnují
v rámci věrnostního programu.
Za uplynulý rok 2009 se podařilo pro Kapku naděje vybrat celkem 2 461 163 korun. 
FOTO : Petr Šindler zástupce společnosti Shell  Czech Republic  a.s., Vendula Auš Svobodová, Hana Zagorová.
Vážíme si dlouhodobé spolupráce se společností Shell a děkujeme za možnost, kterou nabídli svým zákazníkům - zhodnotit své věrnostní body ve prospěch charity.

Děkujeme

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa