Kapka Naděje

Dětská superspecializovaná pracoviště

S rozšiřováním podporovaných regionálních pracovišť se objevila i poptávka po financování dalších, nejenom hematoonkologických, specializovaných pracovišť a klinik s péčí o ty nejmenší. Jedná se o vysoce specializovaná pracoviště, často s celou republikovou působností.

Kapka naděje v současné době podporuje například dětské oddělení Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která je jediným popáleninovým centrem v Čechách, dětské oddělení Urologické kliniky 1. LF a VFN v Praze, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, několik neonatologických center s širokou spádovostí a další centra odborné péče napříč celou Českou republikou.