Kapka Naděje

„Strom Naděje a splněných přání“ pomohl Fakultní nemocnici Ostrava

Trpělivá a velmi intenzívní pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určená nemocným dětem, především s poruchou krvetvorby a jiným onkologickým onemocněním, přesahuje již několik let brány motolské nemocnice v Praze. Stala se symbolem velmi přesně cílené a efektivní charitativní činnosti s celorepublikovým dosahem. Projekt Kapky naděje „Strom Naděje
a splněných přání“, který vyvrcholil v listopadu 2008 závěrečným benefičním koncertem s účastí předních českých umělců, pomohl  regionálním nemocnicím v 9 krajích České republiky. V pondělí 31.srpna 2009 tak mohli zástupci FN Ostrava slavnostně převzít
3 pacientské monitory s příslušenstvím v celkové hodnotě 400.000 Kč.
 
Cílem projektu „Strom naděje a splněných přání“ je angažovat „zdravé děti“ do pomoci dětem s dlouhodobým onemocněním s cílem prokázat, že chuť pomáhat druhým je součástí lidské přirozenosti, odpovědnosti ostatním, ale i formou zábavy na jejímž konci může být společná zábava pro zdravé i nemocné.
 
Do projektu „Strom Naděje a splněných přání“ se aktivně zapojili žáci 9 českých a moravských škol. Žáci zúčastněných základních škol měli za úkol připravit zábavný program pro nemocné kamarády v příslušné nemocnici patřící k dané oblasti. Celý projekt byl nejen psychologickým přínosem pro nemocné děti, ale měl za úkol také vyvolat sounáležitost zdravých dětí se svými nemocnými kamarády. Strom Naděje apeloval na regionální partnery, aby se angažovali a pomohli tak společnými silami zlepšit situaci v krajských nemocnicích.
 
Ti si uvědomili hluboký smysl tohoto projektu a přispěli Kapce naděje celkem devíti šeky. Projekt Strom naděje s splněných přání podpořily společnosti Synott Lotto, Korvi, Allianz pojišťovna, Bio-Consult Laboratories, Laufen CZ, PharmaNord Praha, Sigma Group, Viamont DSP a Auš Interier. Právě společnost Bio-Consult Laboratories, spol.s.r.o. v čele s panem Petrem Dodalem se stala mecenášem Moravskoslezského kraje, v němž se nachází Fakultní nemocnice Ostrava. Pro její hematologicko-onkologické oddělení byl příspěvek ve výši 400.000 Kč určen.
 
Příspěvek umožnil nákup tří kusů pacientských monitorů s příslušenstvím, které v pondělí 31. srpna 2009 slavnostně převzali zástupci Fakultní nemocnice Ostrava. Důležité přístrojové vybavení převzali z rukou paní Elen Švarcové, ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje a pana Petra Dodala, ředitele společnosti Bio-Consult Laboratories, spol.s.r.o..
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa