Kapka Naděje

Strom naděje a splněných přání - poděkování

Děkovný dopis

Vážená paní Švarcová,
 
 jménem ředitele Krajské zdravotní, a.s., jakož i ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a všech našich zaměstnanců i pacientů, Vám osobně, i celému Nadačnímu fondu Kapka naděje, tímto děkuji za poskytnutí finančních prostředků získaných na benefičním koncertu Strom naděje a splněných přání k zakoupení požadovaného přístroje. Nesmírně si celé Vaší činnosti vážíme a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.
  
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem
Bc.Karel Krois
vedoucí odboru Kancelář ředitele KZ,a.s.

Krajská zdravotní,a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa