Kapka Naděje

ŠTĚP DO ARGENTINY

BANKA PUPEČNÍKOVÉ KRVE ČR VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM PARTNEREM NADAČNÍM FONDEM KAPKA NADĚJE POSLALA PUPEČNÍKOVÝ ŠTĚP DO ARGENTINY
 
Dne 1. března 2010 ve 14.00 hodin Banka pupečníková ČR vypravila podruhé ve své historiištěp pupečníkové krve do Argentiny. Odeslání se zúčastnila Vendula Auš Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, hlavního partnera BPK. 
Odeslání proběhlo v Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), kde byl štěp pupečníkové krve připraven odborníky z BPK ČR a Českým registrem dárců krvetvorných buněk. Přepravcem, který doručí štěp pupečníkové krve do Argentiny, je společnostWorldCourier. Protože pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být použity k transplantaci krvetvorné tně místo kostní dřeně, je často jedinou nadějí na záchranu lidského života. Výhodou pupečníkové krve je zcela bezbolestný odběr, tzv. imunitní nezralost, která slibuje méně potransplantačních komplikací a lze ji použít i u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně vhodného dárce kostní dřeně.
Nadační fond Kapka naděje začal podporovat projekt Banka pupečníkové krve ČR v roce 2004, a to nejen finančně. Každoročně jde částka na podporu BPK ČR do milionů korun (mezi dlouhodobé partnery v podpoře tohoto projektu patří i společnost Shell Czech Republic a.s., která např. za rok 2009 poukázala na účet NF Kapka naděje téměř 2,5 milionu korun). Nadační fond Kapka naděje se také věnuje osvětové práci, seznamuje širokou veřejnost s tímto fenoménem a snaží se vzbudit zájem podpořit projekt finančně nebo samotným dárcovstvím. Důležité je vytvořit širokou databázi dárců, o nichž se předávají informace do Českého registru krvetvorných buněk a odtud putují do mezinárodních registrů. Takto může být štěp vybrán podle přísných kritérií transplantačním pracovištěm kdekoli na světě, tentokrát v Argentině.    
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociologických potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Od roku 2002 byly aktivity nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic.
 Banka pupečníkové krve vznikla jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a její hlavní činností je zajišťování odběru, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve (například leukémie) a některých dalších nemocí, (např. vrozené poruchy imunity a metabolismu), pomocí transplantace.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa