Kapka Naděje

ŠTĚDRÝ DAR OD DOUWE EGBERTS PRO NF KAPKA NADĚJE

Dne 25. 4. 2014 v 15:15 hod věnovala společnost Douwe Egberts Professional dar ve formě finanční podpory, který byl použit na zakoupení speciálního lůžka Eleganza 3XC. Toho předání se konalo ve FN Motol na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Předání se zúčastnila ředitelka NF Kapka naděje Elen Švarcová a generální ředitel Douwe Egberts Professional pan Jiří Dolanský. Finanční podpora byla získána od partnerů této společnosti a sama společnost přispěla významnou částkou.
Konstrukce a funkce speciálního lůžka Eleganza 3XC je upravena tak, aby splňovala vysoké nároky, které jsou nezbytné na jednotce intenzivní péče. Samotná funkce lůžka pomáhá zdravotnickému personálu s péčí o kriticky nemocné pacienty. Jednou z funkcí je nastavitelnost lůžka tak, aby pacient byl v pozici, kdy má nejvyšší kapacitu plic a co nejlépe se mu dýchá.
Douwe Egberts Professional poskytuje kompletní řešení kávy a čaje pro gastronomii, díky zahraničním investicím a firemní strategii se stala předním dodavatelem teplých nápojů na českém trhu. Do portfolia jejích značek patří prémiová káva Piazza d’Oro, Douwe Egberts, luxusní čaj Tea Forté a v České republice nejsilnější značka čaje Pickwick.
Moc děkujeme za vyjádřenou štědrost a podporu Douwe Egberts Professional a jejím váženým partnerům.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa