Kapka Naděje

Společnost Sigma Group, a. s., podpořila NF Kapka naděje a tím i FN v Olomouci

 
 
Trpělivá a velmi intenzívní pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určená nemocným dětem, především s poruchou krvetvorby a jiným onkologickým onemocněním, přesahuje již několik let brány motolské nemocnice v Praze. Stala se symbolem velmi přesně cílené a efektivní charitativní činnosti s celorepublikovým dosahem. Projekt Kapky naděje „Strom Naděje
a splněných přání“, který vyvrcholil v listopadu 2008 závěrečným benefičním koncertem s účastí předních českých umělců, pomohl  regionálním nemocnicím v 9 krajích České republiky. Pomoc byla samozřejmě směřována i na Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. V úterý 6. října 2009 se za přítomnosti zástupců Sigma Group, a.s. uskutečnilo slavnostní předání vybavení, které bylo zakoupeno z výtěžku projektu „Strom naděje a splněných přání“.
 
Cílem projektu „Strom naděje a splněných přání“ je angažovat „zdravé děti“ do pomoci dětem s dlouhodobým onemocněním s cílem prokázat, že chuť pomáhat druhým je součástí lidské přirozenosti, odpovědnosti ostatním, ale i formou zábavy, na jejímž konci může být společná zábava pro zdravé i nemocné.
 
Do projektu „Strom Naděje a splněných přání“ se aktivně zapojili žáci 9 českých a moravských škol. Žáci zúčastněných základních škol měli za úkol připravit zábavný program pro nemocné kamarády v příslušné nemocnici patřící k dané oblasti. Celý projekt byl nejen psychologickým přínosem pro nemocné děti, ale měl za úkol také vyvolat sounáležitost zdravých dětí se svými nemocnými kamarády. Strom Naděje apeloval na regionální partnery, aby se angažovali a pomohli tak společnými silami zlepšit situaci v krajských nemocnicích.
 
Ti si uvědomili hluboký smysl tohoto projektu a přispěli Kapce naděje celkem devíti šeky. Projekt Strom naděje a splněných přání podpořily společnosti Synott Lotto, Korvi, Allianz pojišťovna, Bio-Consult Laboratories, Laufen CZ, PharmaNord Praha, Sigma Group, Viamont DSP a Auš Interier. Mecenášem Fakultní nemocnice Olomouc se stala společnost Sigma Group, a.s. Příspěvek této společnosti umožnil nákup důležitého přístrojového vybavení v celkové hodnotě 350.000 Kč. Právě to bylo v úterý 6. října 2009 ve 14 hodin ve Fakultní nemocnici Olomouc předáno. Slavnostního předání se zúčastnil předseda představenstva SIGMA GROUP, a.s., Ing. Milan Šimonovský, ředitelka Nadačního fondku Kapka naděje, Elen Švarcová a člen dozorčí rady nadačního fondu, Petr Dodal.  Za nemocnici dar převezme prim MUDr. Jaroslav Wiederman.


„Rádi bychom poděkovali společnosti Sigma Group za štědrý příspěvek, který v rámci projektu „Strom naděje a splněných přání“ darovala potřebným. Finanční dar posloužil k nákupu polohovacích hydraulických lůžek s matrací a dětských postýlek s matrací. Toto vybavení bude využíváno při každodenním provozu nemocnice, nechali se slyšet zástupci Fakultní nemocnice Olomouc.
 
O Nadačním fondu Kapka naděje
 
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociologických potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. NF má zcela jasně stanoveny krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Od roku 2002 byly aktivity nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic a v roce 2004 též o podporu projektu Banky pupečníkové krve.
 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa