Kapka Naděje

Společnost Czech Casinos, a.s. nám přála

Dne 29.5. se v prostorách Casina Palais Savarin uskutečnil společenský večer, v jehož průběhu prezidentka nadačního fondu paní Vednula Svobodová převzala šek v hodnotě 1 milion korun. Ředitel společnosti Czech Casinos, a.s. Ing. Vladimír Eichinger tak pomohl nadačnímu fondu velkou částkou, která bude použita s největší pravděpodobností na rekonstrukci oddělení 2C na dětské hematologii v Motole. Rekonstrukce by měla proběhnout na podzim tohoto roku a jejím cílem je zkvalitnit psychosociální prostředí na tomto oddělení.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa