Kapka Naděje

Společnost Allianz pojišťovna, a. s., podpořila „Strom Naděje a splněných přání“ a Fakultní nemocnici Motol

Trpělivá a velmi intenzívní pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určená nemocným dětem, především s poruchou krvetvorby a jiným onkologickým onemocněním, přesahuje již několik let brány motolské nemocnice v Praze. Stala se symbolem velmi přesně cílené a efektivní charitativní činnosti s celorepublikovým dosahem. Projekt Kapky naděje „Strom Naděje
a splněných přání“, který vyvrcholil v listopadu 2008 závěrečným benefičním koncertem s účastí předních českých umělců, pomohl  regionálním nemocnicím v 9 krajích České republiky. Pomoc byla samozřejmě směřována i na Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. V pondělí 21. září 2009 se zde za přítomnosti zástupců Allianz pojišťovny uskutečnilo slavnostní předání přístrojů, které byly zakoupeny z výtěžku projektu „Strom naděje a splněných přání“.
 
Cílem projektu „Strom naděje a splněných přání“ je angažovat „zdravé děti“ do pomoci dětem s dlouhodobým onemocněním s cílem prokázat, že chuť pomáhat druhým je součástí lidské přirozenosti, odpovědnosti ostatním, ale i formou zábavy na jejímž konci může být společná zábava pro zdravé i nemocné.
 
Do projektu „Strom Naděje a splněných přání“ se aktivně zapojili žáci 9 českých a moravských škol. Žáci zúčastněných základních škol měli za úkol připravit zábavný program pro nemocné kamarády v příslušné nemocnici patřící k dané oblasti. Celý projekt byl nejen psychologickým přínosem pro nemocné děti, ale měl za úkol také vyvolat sounáležitost zdravých dětí se svými nemocnými kamarády. Strom Naděje apeloval na regionální partnery, aby se angažovali a pomohli tak společnými silami zlepšit situaci v krajských nemocnicích.
 

Ti si uvědomili hluboký smysl tohoto projektu a přispěli Kapce naděje celkem devíti šeky. Projekt Strom naděje s splněných přání podpořily společnosti Synott Lotto, Korvi, Allianz pojišťovna, Bio-Consult Laboratories, Laufen CZ, PharmaNord Praha, Sigma Group, Viamont DSP a Auš Interier. Mecenášem Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol se stala společnost Allianz pojišťovna. Příspěvek Allianz pojišťovny umožnil nákup důležitého přístrojového vybavení. Právě to bylo v pondělí 21. září 2009 ve Fakultní nemocnici Motol předáno. Slavnostního předání se zúčastnil předseda představenstva společnosti Allianz pojišťovna, Miroslav Tacl a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, Vendula Svobodová. Slavnostní den si užili také děti na Klinice dětské hematologie a onkologie, kterým hosté z Allianz pojišťovny přinesli mnoho krásných dárků.

„Rádi bychom poděkovali Allianz pojišťovně za štědrý příspěvek, který v rámci projektu „Strom naděje a splněných přání“ darovala potřebným. Finanční dar posloužil k nákupu laseru pro přístroj LS a inkubátoru pro in vitro kultivaci. Tyto přístroje budou napomáhat každodennímu provozu jednotky, řekla Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa