Kapka Naděje

Společná informativní schůzka

27.2. se uskutečnila společná informativní schůzka představitelů nadačního fondu Kapka naděje s vedením hematologického oddělení a transplantační jednotky II.DK FN Motol. Diskutovány byly zvláště formy další pomoci nadačního fondu uvedeným pracovištím.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa