Kapka Naděje

Slavnostní předání obrazu

Slavnostní předání obrazu s názvem AGLA od autorky Zdenky Bažantové proběhlo na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Dne 25. října 2007 se ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze uskutečnilo slavnostní předání obrazu od Nadačního fondu Kapky naděje (nadačního fondu pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby a pro děti jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně). Slavnostní předání obrazu s názvem AGLA od autorky Zdenky Bažantové proběhlo na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, kde je umístěn v seminární místnosti a bude zpříjemňovat prostředí nejen zaměstnancům kliniky. Předání se zúčastnili zástupci vedení nemocnice, kliniky a také zástupci Nadačního fondu Kapka naděje. Jménem vedení VFN Ing. Ištvánfy, personální náměstek, řekl: „Je velice příjemné, když se zdravotnické zařízení vybavují i něčím jiným, než jen zdravotnickými přístroji. Nesmíme zapomínat také na potěšení duše, které nám mohou poskytnout různé umělecké předměty, jako je tento obraz od Kapky naděje.“ Primář kliniky MUDr. Frühauf na obraz reagoval takto: „každý může v obraze vidět něco jiného, vytváří to prostor tvůrčímu myšlení, inspiraci, prostor pro vlastní pochopení obsahu…“ Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcová vyslovila přání, aby obraz šířil dobrou náladu a přispíval k pozitivní atmosféře na tomto významném pracovišti. Slavnostního předání se zúčastnili zprava: Ing. E. Ištvánfy, personální náměstek VFN, L. Krulišová, vrchní sestra kliniky; Elen Švarcová, ředitelka Kapky naděje; Ivana Burgrová, asistentka Kapky Naděje a MUDr. P. Frühauf, primář kliniky.

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa