Kapka Naděje

Setkání v hotelu Troja

Na Štědrý den se v hotelu Troja jako každoročně sešli sportovci - tenisté a golfisté ke slavnostnímu obědu. Tuto akci s charitativním podtextem zorganizoval pan Pavel Starka.Účastníci setkání věnovali finanční dar ve výši 22 tis. Kč Nadačnímu fondu Kapka naděje. Ředitel nadačního fondu MUDr. Pavel Boček seznámil přítomné s cílem a posláním nadačního fondu, aby získali přesnější představu, jak bude jejich dar využit.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa